crossbar wolke nr1 wolke nr2 wolke nr3 wolke nr4

Reclay Slovensko, s.r.o.

Reclay Slovensko, s.r.o. (former Tanzer Consulting Slovakia, s.r.o.) is an international consulting company for environmental economics and waste management, which was established 2004 in Bratislava. The aim of Reclay Slovensko is to create innovative solutions for its customers and to find further ways to improve its services constantly. As an industry specialist with extensive know-how, it approaches complex issues considering environmental, economic, technical and legal requirements.

Due to many years of experience it can offer consulting for environmental and waste management topics, projects and analysis, as well as the organization of seminars, conferences and events.

 

 

Reclay Slovensko, s.r.o. (do r.2014 Tanzer Consulting Slovakia, s.r.o.) je medzinárodná poradenská spoločnosť pre oblasť životného prostredia a odpadového hospodárstva, založená v roku 2004 v Bratislave. Spoločnosť ponúka klientom na mieru šité, inovatívne riešenia, identifikuje potenciál ich možných úspor a nachádza zlepšenia pri poskytovaní služieb. Rozsiahle know-how Reclay Slovensko umožňuje komplexný pristúp k riešeniu problémov, a to z environmentálneho, ekonomického, technického i legislatívneho hľadiska.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam ponúka nielen poradenstvo v životnom prostredí a odpadovom hospodárstve, ale aj vypracovanie špecifických projektov a analýz, ako aj prípravu a realizáciu odborných seminárov, konferencií a iných podujatí.

Contact

01. Selection of Your Interests

Ungültige Eingabe

Ungültige Eingabe

** Each newsletter contains a link with which you can unsubscribe from the recipient list.

Ungültige Eingabe
02. Your Contact Data
Ungültige EingabeUngültige EingabeUngültige EingabeUngültige EingabeUngültige EingabeUngültige Eingabe
Ungültige EingabeWrong entryUngültige EingabeUngültige EingabeUngültige EingabeUngültige Eingabe

* Required Fields

03. Your Message
Wrong entryWrong entry

* Required Fields

Wrong entry
Please enter the result of the calculation into the field below.
captcha
Wrong entry