crossbar wolke nr1 wolke nr2 wolke nr3 wolke nr4

Vedenie evidencie obalov a podávanie hlásení

Rozhodujte efektívne na základe správnych podkladov

Povinné osoby vedú a uchovávajú evidenciu o obaloch uvedených na trh a do obehu. Plnenie záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a ohlasujú ministerstvu údaje z evidencie za kalendárny rok.  

Poradíme Vám ako správne a jednoducho viesť vašu internú evidenciu obalov, ako identifikovať jednotlivé druhy obalov a ako podávať štvrťročné hlásenia pre potreby organizácií zodpovednosti výrobcov.

Naše služby

1.

Zabezpečíme vedenie evidencie o vašich obaloch v zmysle platnej legislatívy.

2.

Správne vám zaradíme obaly do príslušných obalových druhov.

3.

Spracujeme konsolidovanú správu z podkladov medzištátneho porovnávania.

Výhody

  • Správne a prehľadné údaje

  • Identifikácia potenciálnych úspor

  • Ľahké porovnanie

  • Kvalitný podklad k rozhodovaniu

Záujem

01. Predmet Vášho záujmu

Ungültige Eingabe
02. Vaše kontaktné údaje
Ungültige EingabeWrong entryWrong entryWrong entryWrong entryUngültige Eingabe
Ungültige EingabeUngültige EingabeWrong entryWrong entryWrong entryWrong entryUngültige Eingabe

* povinné políčka

03. Vaša správa
Wrong entryWrong entry

* Required Fields

Wrong entry
Prosím, zadajte výsledok výpočtu v nasledujúcom políčku.
Wrong entry captcha