crossbar wolke nr1 wolke nr2 wolke nr3 wolke nr4

Medzinárodné plnenie obalových povinností

Jedna zmluva pre povinnosti v členských štátoch EU

Zabezpečíme konformné plnenie vašich obalových povinností v jednotlivých  členských krajinách EÚ.  Skupina Reclay je prítomná v mnohých z týchto krajín, má vybudovanú sieť spolupracovníkov, zmluvy s autorizovanými obalovými spoločnosťami na plnenie zákonných povinností zberu a zhodnocovania odpadov z obalov. Každý štát má vytvorené vlastné zákonné pravidlá pre oblasť nakladania s obalmi. Tieto nie sú navzájom kompatibilné a je veľmi náročné rozlišovať rozdiely medzi plnením povinností v jednotlivých štátoch. Navyše všade visí hrozba vysokej pokuty za porušenie platných obalových predpisov.

Naše služby

1.

Realizácia zmluvy s autorizovanou obalovou spoločnosťou.

2.

Registrácia na príslušných úrad.

3.

Vedenie evidencie a podávanie hlásení.

4.

Pravidelné platby pre autorizovanú obalovú spoločnosť.

5.

Monitoring právnych predpisov.

6.

Vystavenie prehľadnej správy pre danú krajinu o množstvách a nákladoch podľa jednotlivých frakcií.

Výhody

  • Prehľadné a pohodlné plnenie obalových povinností vo vybraných členských krajinách EÚ

  • Odstránenie rizika sankčných postihov za porušenie obalovej legislatívy

Záujem

01. Predmet Vášho záujmu

Ungültige Eingabe
02. Vaše kontaktné údaje
Ungültige EingabeWrong entryWrong entryWrong entryWrong entryUngültige Eingabe
Ungültige EingabeUngültige EingabeWrong entryWrong entryWrong entryWrong entryUngültige Eingabe

* povinné políčka

03. Vaša správa
Wrong entryWrong entry

* Required Fields

Wrong entry
Prosím, zadajte výsledok výpočtu v nasledujúcom políčku.
Wrong entry captcha