crossbar wolke nr1 wolke nr2 wolke nr3 wolke nr4

Školenia a odborné podujatia

Poskytujeme cenné odborné znalosti a aktuálne informácie

Rozsah zákonných povinností v obalovom hospodárstve je pre mnohé spoločnosti zložitý a náročný. Radi vám sprostredkujeme školenia, či iné formy odborného vzdelávania prispôsobené vašim konkrétnym potrebám. Pre odbornú verejnosť organizujeme odborné semináre, medzinárodné konferencie, ktoré sú zamerané na výmenu skúseností a aktuálne inovácie v oblasti obalov a odpadového hospodárstva. Cieľovou skupinou týchto školiacich podujatí sú zástupcovia priemyslu výrobné podniky, spoločnosti nakladajúce s odpadmi, mestá a obce, či orgány štátnej a verejnej správy.    

Naše služby

1.

Ponúkame školenia a iné vzdelávacie aktivity o obaloch pre vašu spoločnosť.

2.

Organizujeme odborné podujatia rôzneho zamerania pre vybrané cieľové skupiny.

Výhody

  • Profesionálna znalosť obalovej problematiky

  • Získanie odborných znalostí a informácií od skúsených expertov

  • Sústredíte sa iba na váš predmet podnikania

Záujem

01. Predmet Vášho záujmu

Ungültige Eingabe
02. Vaše kontaktné údaje
Ungültige EingabeWrong entryWrong entryWrong entryWrong entryUngültige Eingabe
Ungültige EingabeUngültige EingabeWrong entryWrong entryWrong entryWrong entryUngültige Eingabe

* povinné políčka

03. Vaša správa
Wrong entryWrong entry

* Required Fields

Wrong entry
Prosím, zadajte výsledok výpočtu v nasledujúcom políčku.
Wrong entry captcha