crossbar wolke nr1 wolke nr2 wolke nr3 wolke nr4

Služby v oblasti plnenia obalových povinností

Zabezpečíme všetky požiadavky súvisiace s obalmi.

Vieme, čo je potrebné zariadiť, aby vaša spoločnosť spĺňala všetky zákonné požiadavky, vyplývajúce zo zákona o odpadoch a ďalších súvisiacich predpisov. Ako špecialisti vo svojom odbore sme schopní vykonať všetky kroky v celom procese pri nakladaní s obalmi a neobalovými výrobkami - od váženia až po samotné spracovanie hlásení pre organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) a príslušné úrady. Naše služby môžete využiť taktiež jednotlivo napr. pri registrácii,  spracovaní pravidelných výkazov alebo poradenstve k aktuálnej legislatíve. Jednoducho: zabezpečíme maximálnu efektivitu pri nakladaní s vašimi obalmi.

Naše služby

1.

Zabezpečíme zmluvu s vybranou organizáciou zodpovednosti výrobcu na základe plnej moci.

2.

Zabezpečíme registráciu na MŽP SR.

3.

Spracujeme vám pravidelné výkazy pre organizáciu zodpovednosti výrobcu.

4.

Spracujeme ročné hlásenie o obaloch na MŽP v prípade individuálneho plnenia.

5.

Zastupujeme vás na príslušných úradoch a pri uskutočňovaných kontrolách.

6.

Sledujeme a podávame informácie o aktuálnych zmenách legislatívy.

Výhody

  • 100% súlad s platnou legislatívou

  • Zber a zhodnocovanie obalov šité na mieru zákazníkovi

  • Optimalizácia množstva obalov a zníženie nákladov na nakladanie s nimi

  • Zvýšenie konkurencieschopnosti vďaka možnosti sústredenia sa na podnikanie

  • Minimalizácia rizík a sankcií zo strany štátnej správy.

Záujem

01. Predmet Vášho záujmu

Ungültige Eingabe
02. Vaše kontaktné údaje
Ungültige EingabeWrong entryWrong entryWrong entryWrong entryUngültige Eingabe
Ungültige EingabeUngültige EingabeWrong entryWrong entryWrong entryWrong entryUngültige Eingabe

* povinné políčka

03. Vaša správa
Wrong entryWrong entry

* Required Fields

Wrong entry
Prosím, zadajte výsledok výpočtu v nasledujúcom políčku.
Wrong entry captcha