crossbar wolke nr1 wolke nr2 wolke nr3 wolke nr4

Váženie obalov

Určíme presnú hmotnosť jednotlivých obalových materiálov

Získaním správnych údajov predídete nepríjemným problémom. Odborným vážením presne rozlíšime hmotnosť jednotlivých obalových materiálov, zaradíme ich do príslušných materiálových skupín a navrhneme vhodný spôsob ich ďalšieho spracovania príp. zhodnotenia. Z analýzy váženia získame presné podklady na účely podávania hlásení a platieb pre organizáciu zodpovednosti výrobcov.

Naše služby

1.

Zabezpečíme všetky kroky súvisiace s vážením.

2.

Spracujeme údaje efektívnym a vhodným spôsobom.

3.

Spracujeme výsledky váženia do evidencie a hlásenia organizácii zodpovednosti výrobcov.

Výhody

  • Výsledky váženia v správnej forme

  • Váženie na vlastných kalibrovaných váhach

  • Zabezpečenie správnosti údajov o hmotnosti obalov pre účely platieb a hlásení

Záujem

01. Predmet Vášho záujmu

Ungültige Eingabe
02. Vaše kontaktné údaje
Ungültige EingabeWrong entryWrong entryWrong entryWrong entryUngültige Eingabe
Ungültige EingabeUngültige EingabeWrong entryWrong entryWrong entryWrong entryUngültige Eingabe

* povinné políčka

03. Vaša správa
Wrong entryWrong entry

* Required Fields

Wrong entry
Prosím, zadajte výsledok výpočtu v nasledujúcom políčku.
Wrong entry captcha