crossbar wolke nr1 wolke nr2 wolke nr3 wolke nr4

Optimalizácia

Vypracujeme optimálny koncept pre vašu spoločnosť

Perfektný koncept odpadového hospodárstva sa odvíja predovšetkým od presného zamerania na potreby zákazníka. Vypracujeme pre vás koncept, ktorý bude spĺňať všetky zákonné predpisy a ktorý zároveň slúži aj ako nástroj pre riadenie a kontrolu. Objavte finančné úspory a optimalizujte proces nakladania s odpadmi tak, aby ste zvýšili svoju konkurencieschopnosť a zároveň konali efektívne a ekologicky. Výsledkom bude koncept, ktorý pomôže k úspešnému riadeniu firmy.

Naše služby

1.

Identifikujeme potenciálne úspory vďaka optimalizácii tokov odpadov.

2.

Zameriame sa na redukciu nákladov za zneškodnenie odpadov.

3.

Podporujeme vás pri predaji vašich druhotných surovín.

4.

Zvýšime záujem o triedenie odpadov a environmentálne správanie vašich zamestnancov.

Výhody

  • Súlad všetkých procesov s odpadovou legislatívou

  • Identifikácia potenciálnych finančných úspor

  • Optimalizácia interných aj externých prevádzkových postupov

  • Zníženie rizík a sankcií

  • Motivácia na zlepšovanie firemného odpadového hospodárstva