crossbar wolke nr1 wolke nr2 wolke nr3 wolke nr4

Poradenstvo v odpadovom hospodárstve

Váš odpad má svoju hodnotu - my ju pre vás objavíme

V súčasnosti už každá spoločnosť na trhu potrebuje k výrobe svojich produktov, či k poskytovaniu služieb množstvo vstupov, surovín, pomocných materiálov a energie. Sprievodným javom každého podnikania je produkcia rôznych druhov odpadu. Mnoho vzácnych zdrojov však zostáva v odpade nevyužitých, pričom je ich možné materiálovo alebo energeticky využiť. Nakladanie s odpadmi a jeho vytriedenými zložkami je upravené v Slovenskej republike zákonom č. 79/2015 o odpadoch. Pre ľahšiu orientáciu pri plnení vašich povinností v oblasti odpadového hospodárstva vám ponúkame individuálny prístup a efektívne riešenie šité na mieru vašim potrebám.

Naše služby

1.

Podporíme vás pri plnení Vašich odpadových povinností.

2.

Spracujeme prehľadnú evidenciu množstva odpadov a súvisiacich nákladov.

3.

Vyhodnotíme všetky povinné evidencie a hlásenia.

4.

Optimalizujeme toky odpadov.

5.

Navrhneme pre vás vhodné riešenia na zníženia množstiev odpadov a nákladov na ich spracovanie.

6.

Podporíme vás pri zvyšovaní zisku z predaja druhotných surovín.

7.

Zabezpečíme odborné školenia pre vašich zamestnancov.

8.

Vypracujeme štúdie a analýzy súvisiace s odpadovým hospodárstvom.

Výhody

  • Zníženie nákladov na nakladanie s odpadmi

  • Zlepšenie prehľadnosti údajov

  • Optimalizácia materiálových tokov

  • Viac času pre vás, na rozvoj vášho podnikania

  • Významný pozitívny vplyv na životné prostredie

Záujem

01. Predmet Vášho záujmu

Ungültige Eingabe
02. Vaše kontaktné údaje
Ungültige EingabeWrong entryWrong entryWrong entryWrong entryUngültige Eingabe
Ungültige EingabeUngültige EingabeWrong entryWrong entryWrong entryWrong entryUngültige Eingabe

* povinné políčka

03. Vaša správa
Wrong entryWrong entry

* Required Fields

Wrong entry
Prosím, zadajte výsledok výpočtu v nasledujúcom políčku.
Wrong entry captcha